Monique Kelderhuis

foto-mo

Ik zal me voorstellen.

Mijn naam is Monique van Dooren, 35 jaar en ik werk nu 6 jaar bij TerraLife.  Voor die tijd stond ik als docent voor de klas, maar ik merkte dat ik daar geen energie meer van kreeg. Ik ben me toen gaan verdiepen in de orthomoleculaire geneeskunde. Later heb ik mijn medische basiskennis behaald. Ik werk met het indigo biofeedbacksysteem. Hieronder zal ik daar iets meer over vertellen.

Bioresonantie:

Het indigo biofeedbacksysteem is een meet – en behandelinstrument wat veel ziektes op kan sporen, behandelen en zo mogelijk te voorkomen. Klik op de volgende link om te zien wat u van een behandeling kan verwachten:  http://bit.ly/2DjmeJc

De biofeedback behandelingen vinden plaats in Praktijk Rafael in de winkel in Eindhoven óf in onze praktijk aan huis in Helmond (Mierlo-Hout). Ook heb ik ervaring met reiki, dat is soms erg prettig om toe te passen tijdens de behandeling.

Ik ben aangesloten bij het CAT(Collectief Alternatieve Therapeuten). Het CAT biedt cat_collectief_alternatieve_therapeuten_schild_2017kwaliteitsgaranties voor alternatieve genezers. CAT leden voldoen volledig aan de WKKGZ. De kosten voor mijn consulten zijn €50,00 per consult. U kunt helaas geen vergoeding krijgen voor dit consult.

Contact graag via mail of bellen naar een van onze vestigingen:

Email: monique@terralife.nl

TerraLife Helmond: 0492-475010

TerraLife Eindhoven: 040-2365467

 

 

UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
· zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
· er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
· Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
· Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
· of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
· Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *